Hiragana & Katakana

Hiragana (
平仮名
) & Katakana (
片仮名
)
a i u e o a i u e o
ka ki ku ke ko ka ki ku ke ko
sa shi su se so sa shi su se so
ta chi tsu te to ta chi tsu te to
na ni nu ne no na ni nu ne no
ha hi fu he ho ha hi fu he ho
ma mi mu me mo ma mi mu me mo
ya yu yo ya yu yo
ra ri ru re ro ra ri ru re ro
wa wo wa wo
ひらがな カタカナ
n Hiragana n Katakana
Long vowels
Long vowels
かあ きい くう けえ こう
カー キー クー ケー コー
Page 1/3
Free Download

Hiragana & Katakana PDF

Favor this template? Just fancy it by voting!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
(5 Votes)
4.2
Related Forms
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
4 Page(s) | 1486 Views | 31 Downloads
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
4 Page(s) | 1981 Views | 10 Downloads
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 Page(s) | 912 Views | 18 Downloads
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 Page(s) | 705 Views | 14 Downloads
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 Page(s) | 757 Views | 19 Downloads